Ce este metoda Charlotte Mason?


Metoda Charlotte Mason se bazează pe convingerea fermă a Charlottei că fiecare copil este o persoană şi trebuie să educăm întreaga lui persoană, nu doar mintea acestuia. Aşadar, o educaţie Charlotte Mason ar putea fi împărţită în trei categorii: după cum afirmă ea „Educaţia este o Atmosferă, o Disciplină, o Viaţă”.

 

 

 

O Atmosferă, O Disciplină, O Viaţă

 

Prin „Atmosferă”, Charlotte face referire la mediul în care copilul creşte. Copilul preia multe lucruri din mediul de acasă. Charlotte a fost de părere că ideile care guvernează viaţa ta ca părinte formează o treime din educaţia copilului tău.

 

 

Prin „Disciplină”, Charlotte  face referire la disciplina obiceiurilor bune – şi în mod specific la obiceiurile de caracter. Cultivarea obiceiurilor bune în viaţa copilului tău formează o altă treime din educaţia copilului.

 

Cealaltă treime a educaţiei, „Viaţa”, se aplică mediului academic. Charlotte credea că ar trebui să le oferim copiilor noţiuni vii şi idei, nu doar simple informaţii. Aşadar, toate metodele ei de predare a diverselor materii şcolare sunt construite în jurul acestui concept.

 

 

Metode dinamice

 

De exemplu, elevii Charlottei foloseau cărţile vii în locul simplelor manuale. Cărţile vii sunt deobicei scrise sub formă narativă sau sub formă de poveste de către un autor cu pasiune pentru ceea ce scrie. O carte vie face subiectul „să se trezească la viaţă”.

 

Elevilor li se cerea să povestească cu propriile cuvinte ceea ce a fost citit din carte, pentru a asigura asimilarea şi păstrarea informaţiei în mintea lor. Fără exerciţii de completat spaţii libere sau variante multiple; ei exersau folosind un vocabular bogat în timp ce subliniau ideile pe care le-au adunat din citirea textului şi orice alte conexiuni mintale pe care le-au făcut între textul citit şi idei deja existente în minţile şi inimile lor în creştere.

 

În loc să folosească doar o listă de cuvinte, Charlotte a preferat să predea ortografierea cuvintelor utilizând fragmente din cărţi renumite care comunică idei măreţe.

 

Ea a încurajat petrecerea timpului în aer liber, interacţiunea cu creaţia lui Dumnezeu şi învăţarea mersului naturii.

  

Charlotte a introdus elevilor săi lucrările unor mari artişti şi compozitori şi i-a lăsat să petreacă timp cu fiecare. Astfel, copiii au putut cunoaşte lucările acestora în mod personal.

 

 

De asemenea, a răspândit printre elevii săi o mulţime de idei dintr-o varietate extinsă de surse – de la Shakespeare la tricotat, la Biblie, la plimbări pe câmp şi prin ape curgătoare, la algebra, cântat şi limbi străine. Şi trecând prin toate acestea, ea a subliniat obiceiurile atenţiei depline şi ale efortului  maxim, şi învăţarea de dragul învăţării.

 

Toate acestea pentru a ajuta copilul să crească; pentru că învăţăm ca să creştem.

 

Nu este de mirare că mulţi din cei care au ales homeschooling-ul pentru copiii lor au adoptat filozofia şi metodele Charlottei Mason, acestea căutând să educe întreaga persoană şi nu doar mintea copilului!


 

 

Priveşte tabelul de mai jos pentru a vedea diversitatea materiilor incluse în cadrul educaţiei Charlotte Mason şi metodele pe care le-a folosit pentru a preda fiecare materie în parte. 

 

 

Materii

 

Metode

Principii de bază pentru toate materiile

Lecţii scurte;
Deprinderea atenţiei şi îndeplinirea perfectă a sarcinilor;

Ordine diversificată a materiilor

 

Istorie

Cărţi vii; Naraţiune; Cartea Secolelor

Geografie

Cărţi vii; Naraţiune; Lucrul cu harta

Biblie

Citirea cu voce tare; Naraţiune (Discuţii pentru elevii mai mari); Memorarea şi recitarea regulată

Matematică

Materiale auxiliare și obiecte de lucru pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă; o înţelegere fermă a „de ce?”

Ştiinţe ale naturii

 

Studiul naturii; Cărţi vii; Naraţiune

Limbi străine

 

Ascultare şi vorbire, apoi citire şi scriere

Scriere

 

Copierea pentru scrierea de mână; narațiunea orală şi scrisă pentru compunere

Ortografie

 

Formarea cuvintelor; Copiere; Dictare pregătită

Gramatică

 

Nu este studiată până la vârsta de peste zece ani

Educaţie artistică

 

Studierea imaginilor pentru aprecierea artei; Instruire artistică; lucru manual

Muzică

Studiul muzicii pentru aprecierea muzicii; Îndrumare instrumentală; Canto

Literatură

 

Cărţi vii; Naraţiune

Poezie

Citirea frecventă cu voce tare şi plăcerea; Memorarea şi recitarea ocazională (incluzând Shakespeare)