Charlotte Mason

 

Charlotte Mason (1842-1923), profesor de origine britanică, şi-a investit viaţa în îmbunătățirea calităţii educaţiei copiilor. Rămasă orfană la vârsta de şaisprezece ani, ea s-a înscris în Home and Colonial Society, societate pentru instruirea şi pregătirea profesorilor şi a obţinut diploma de excelenţă. A predat mai mult de zece ani la Şcoala Davison în Worthing, Anglia. În tot acest timp a început să îşi dezvolte viziunea sa pentru “o educaţie liberală pentru toţi”. Copii britanici din anii 1800 erau educaţi în funcţie de clasa socială; cei săraci erau învăţaţi despre comerţ şi negoţ, iar arta şi literatura erau rezervate pentru clasa bogată. Prin “liberal”, Charlotte şi-a imaginat o programă generoasă şi extinsă pentru toţi copiii, indiferent de clasa socială.

Charlotte a fost invitată să predea şi să ţină conferinţe la Facultatea de pregătire a cadrelor didactice Bishop Otter, în Chicester, Anglia, unde a rămas mai mult de cinci ani. Experienţele pe care le-a avut acolo au convins-o de faptul că părinţilor le-ar fi de foarte mare ajutor să înţeleagă câteva principii de bază despre educarea copiilor. Aşa că Charlotte a ţinut o serie de cursuri, care au fost publicate mai târziu ca Home Education (Educaţia acasă), fiind un mare succes.

 

Acesta a fost momentul formării şi extinderii Uniunii Educaţionale a Părinţilor - Parents’ Educational Union. De asemenea, a fost lansată o publicaţie periodică “Parents’ Review” pentru a ţine legătura cu membrii uniunii.

 

Charlotte avea aproape 50 de ani când s-a mutat în Ambleside, Anglia, în 1891 şi a format “Casa Educaţiei” - the House of Education , o şcoală de pregătire pentru educatoare şi cei ce lucrează cu copiii. În anul 1892, în titlul “Uniunea Educaţională a Părinţilor”, a fost adăugat termenul “Naţional” şi a fost întemeiată şi o şcoală, Parents’ Review School (mai târziu cunoscută ca Parents’ Union School), unde copiii urmau metodele şi filozofia educaţională a doamnei Mason.

Anii care au urmat au adus mai multe colecţii de scrieri ale Charlottei, care au fost publicate cu titlurile: Parents and Children (Părinţi şi copii), School Education (Educaţia în şcoală), Ourselves (Noi înşine), Formation of Character (Formarea caracterului), şi A Philosophy of Education (O filozofie a educaţiei). Din ce în ce mai multe şcoli au adoptat filozofia şi metodele ei, şi Ambleside a devenit astfel o facultate de pregătire şi instruire a profesorilor pentru a susţine şcolile Parents’ Union care se dezvoltau rapid.

Charlotte şi-a petrecut ultimii ani din viaţă pentru a supraveghea această reţea de şcoli devotată unei “educaţii liberale pentru toţi”.